Kontakt
Ukończono 0%

Ankieta potrzeb szkoleniowych dla pracowników Centrali

Witaj w ankiecie potrzeb szkoleniowych pracowników Centrali BOŚ dot. szkoleń poza-specjalistycznych. Ta ankieta ma charakter zamknięty i dotyczy jedynie szkoleń, które mogą rozwijać umiejętności wspólne dla pracowników różnych komórek organizacyjnych, natomiast: szkolenia specjalityczne będą w 2016 1. organizowane dla grup zgodnie ze zgłoszonymi przez dyrektorów Departamentów/Biur potrzebami lub 2. indywidualnie z budżetów znajdujących się w dyspozycji dyrektorów Departamentów/Biur.
1. Szkolenia umiejętności interpersonalnych.
Realizacja przez trenerów BOŚ w ramach szkoleń otwartych.
Kreatywność / zorientowanie na zmiany Budowanie relacji / współpraca
Komunikacja Negocjacje
Zarządzanie czasem Asertywność
Odporność na stres Automotywacja
2. Szkolenia z pakietu MS Office.
W zależności od liczby zainteresowanych osób i tematu - możliwy zakup szkolenia stacjonarnego lub e-learningowego na platformę BOŚ.
DKS będzie się kontaktować z każdym kto wyrazi zainteresowanie celem potwierdzenia powiązania potrzeby z zadaniami oraz akceptacji przez dyrektora komórki organizacyjnej.
MS Powerpoint – tworzenie skutecznych prezentacji MS Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów
MS Excel – poziom podstawowy VBA w MS Excel – tworzenie aplikacji automatyzujących czynności w MS Excel
MS Outlook – zarządzanie czasem i dokumentami MS Access – bazy danych
MS Sharepoint MS Project – zarządzanie projektami
3. Zarządzanie projektami/procesami
DKS będzie się kontaktować z każdym kto wyrazi zainteresowanie celem potwierdzenia powiązania potrzeby z zadaniami oraz akceptacji przez dyrektora komórki organizacyjnej.
PRINCE 2
PMBoK
IPMA
AGILE/SCRUM
4. Kim jesteś?
Imię
Nazwisko
Komórka org.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .